ENERGIJSKO VARČNA HIŠA ALI Z ROKO V ROKI Z OKOLJEM

ENERGIJSKO VARČNA HIŠA ALI Z ROKO V ROKI Z OKOLJEM

Vsak od nas je že slišal za zero waste – gibanje, ki promovira krožno gospodarstvo in vodi družbo v spreminjanje življenjskega stila. Cilj gibanja je oblikovati in upravljati izdelke in procese tako, da se zmanjša volumen odpadkov. Podobni cilj se postavlja v gradnji. Primer je varčna hiša, pri kateri želimo z obnovljivimi materiali doseči čim nižjo porabo energije ob čim višjem bivalnem udobju.

Koncept varčne hiše ima vpliv na boljši jutri. Torej z bivanjem v takšni hiši zmanjšujemo emisije CO2 in porabo fosilnih energetskih virov, hkrati pa koristimo alternativne vire kot sta zrak in sonce. V  Sloveniji velja Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (krajše: PURES 2), ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Pravilnik narekuje, da mora energijsko varčna hiša imeti vsaj 25 odstotkov energije pokritih z uporabo alternativnih virov. Da pa je to sploh mogoče, mora biti hiša primerno zasnovana in zgrajena. Pomembni so orientacija, toplotna izolacija, prezračevalni sistem, rekuperacija odpadne toplote in še bi lahko naštevali.

Odločitev, v kakšni hiši bomo živeli, je odvisna od nas, naročnikov. Pa vendar ob iskanju izvajalcev večkrat naletimo na različne cene in ponudbe. Če želimo varčno hišo, moramo imeti v mislih dom, ki bo nudil primerno toploto in raven vlage, kakovost zraka in svetle prostore. Zadnje dosežemo najlažje, saj se lahko že z arhitektom dogovorimo, da je glavnina površin oken usmerjenih na prisojno stran hiše. Pri načrtovanju same arhitekture smo lahko pozorni tudi na obliko hiše. Priporočena je čim bolj preprosta, kompaktna oblika, s čim manjšo površino zunanjih sten glede na volumen notranjosti.

Potem pa so tu še zrak, toplota in vlaga. Vse to nam omogoča gradnja z doma razvitimi toplotno izolativnimi oblikovniki (ICF) sistema JUBHome. JUBHome WALL sistem omogoča visok nivo akumulacije toplote v armirano betonskem jedru in zaželen zakasnjen prehod toplote iz notranjosti v zunanjost ali obratno. Sistem omogoča tudi za pasivne hiše potrebno zrakotesnost, ki jo ugotavljamo z Blowerdoorovim testom. Sklop JUBHome WALL iz ICF oblikovnikov, betonskega jedra in zaključnega ometa tvori zrakotesno konstrukcijo, skozi katero uhaja zanemarljiva količina segretega zraka, ki ga je pri nizkoenergijski gradnji potrebno zadržati v prostoru.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja